Ga naar de inhoud
Rookmeldersplicht

Onderhoud

Brandveiligheid krijgt steeds meer aandacht, zo is per 1 juli 2022 de rookmeldersplicht van kracht.

De nieuwe wetgeving houdt in dat vanaf 1 juli 2022 bij bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder aanwezig dient te zijn. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen.

Woningstichting De Volmacht heeft Feenstra opdracht gegeven deze maatregel uit te voeren. Feenstra is in 2021 reeds gestart met de werkzaamheden zodat alle woningen van De Volmacht voor 1 juli zijn voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Details

Status In uitvoering
Start project 01-07-2022