Ga naar de inhoud
Over ons

Onze missie

De Volmacht is een lokaal sterk verankerde aanbieder van goed wonen in de gemeente Aa en Hunze. Als kleinschalige, open en betrokken organisatie staan wij dicht bij onze klanten en het leven in de dorpsgemeenschappen. Wij spelen in op de nieuwe woonbehoeften van een brede groep klanten die niet volledig in hun zelfstandige huisvesting kunnen voorzien. Deze inzet verschilt van kern tot kern, afhankelijk van de omvang en karakter van de dorpen en is gericht op betaalbaar wonen.


Onze kernwaarden

Vernieuwen om te verbeteren

Wij vernieuwen onze dienstverlening en onze processen als wij zien dat dit leidt tot een aanwijsbare verbetering van de klanttevredenheid, het maatschappelijk en/of het financieel rendement. Vernieuwen is dus geen doel op zich.


Flexibel

Wij hebben een kleine en wendbare organisatie met korte communicatielijnen. Wij kunnen snel inspelen op de actuele en toekomstige behoefte omdat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de dorpen en buurten en we makkelijk voor elkaar kunnen inspringen.


Aandacht

We staan dichtbij onze huurders en woningzoekenden. We kennen ze bijna allemaal bij naam. Daarom weten we waar behoefte aan is en kunnen we daar makkelijk op inspelen.

 
Nuchter

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, zonder opsmuk.


Actief

We zijn doeners die prima in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Wij handelen naar bevind van zaken en wachten niet af.