Ga naar de inhoud

Woningstichting De Volmacht vindt het belangrijk om open en transparant te zijn, daarom onderschrijft De Volmacht de principes van de Governancecode woningcorporaties. De Governancecode stelt normen voor goed bestuur & toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De directie en de raad van commissarissen (RvC) geven invulling aan de code en leggen verantwoording af over de wijze waarop zij dit doen.