Ga naar de inhoud
Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)
U moet toestemming vragen

Indien u zelf bepaalde veranderingen aan of bij de woning wilt aanbrengen, dient u dit bij ons aan te vragen. Dit kan schriftelijk, maar ook per e-mail. Het gaat hierbij over het bouwen van een schuurtje, een garage, een carport, een duivenhok etc. Ook als u een wandje of binnenkozijn wilt verwijderen moet u dit aanvragen. 

Geen toestemming

Woningstichting De Volmacht zal in onderstaande gevallen geen toestemming geven voor bepaalde veranderingen:

  • Als de veranderingen de verhuurbaarheid van de woning schaadt of leidt tot een waardedaling van de woning. Als bijvoorbeeld gevraagd wordt om de centrale verwarmingsinstallatie te slopen, dan is dat niet in het belang van de verhuurbaarheid van de woning en zal er geen toestemming worden gegeven;
  • Als de verandering overlast veroorzaakt aan omwonenden;
  • Als de verandering in strijd is met de wettelijke voorschriften;
  • Als de verandering een gevaar vormt.

U dient in het bezit te zijn van een bouwvergunning, als deze vereist is;
Voor informatie over bouwvergunningen verwijzen wij u daar naar de site van de Gemeente Aa en Hunze.

Wat er gebeurt als u gaat verhuizen

Het is belangrijk om te weten, wat er gebeurt met de door u zelf aangebrachte veranderingen bij een verhuizing. Het gaat bijvoorbeeld om een schuur of berging die u zelf bij de woning heeft geplaatst, of u heeft misschien een binnenmuurtje verwijderd etc. Moet u het schuurtje weer afbreken, mag het worden overgenomen door de nieuwe huurder of neemt De Volmacht de veranderingen over, al of niet tegen een vergoeding?

 

Het antwoord

  • U mag alles wat u zelf heeft aangebracht wegbreken en meenemen, mits de woning in goede staat wordt opgeleverd.
  • De Volmacht neemt de aangebrachte verandering van u over als het gaat om een technisch goed aangebrachte verandering, waardoor de verhuurbaarheid niet in gevaar komt of misschien zelfs wordt verhoogd. Voorbeelden hiervan zijn een cv-installatie, isolatievoorzieningen of een stenen garage.

Een voorbeeld
U heeft in uw woning een eigen keuken geplaatst. Als u gaat verhuizen heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U neemt de keuken mee, maar u moet dan wel de (standaard)keuken weer terugplaatsen
  • In sommige gevallen (afhankelijk van de keuken) is het mogelijk dat De Volmacht de keuken van u overneemt tegen een financiële vergoeding.