Ga naar de inhoud
Glasschade

Als u lid bent van het "fonds kleine herstellingen" kunt u voor glasschade rechtstreeks bellen met: 0800-0207207.

Rioolverstoppingen

Als u lid bent van het "fonds kleine herstellingen" kunt u een verstopping van uw riolering rechtstreeks doorgeven bij Reinigingsservice Peter Kuil: 050-50 35 754 of via www.peterkuil.nl.

Storing aan uw cv-installatie

Voor klachten aan uw centrale verwarmingsinstallatie en/of de warmwater-voorziening kunt u terecht bij Feenstra Telefoon: 088-8455000. Voor het verhelpen van storingen heeft De Volmacht afspraken met Feenstra.

Storingen aan de verwarmingsinstallatie worden tijdens het stookseizoen (15 september tot 15 mei) mogelijk op de dag van de melding verholpen. Dus ook tijdens het weekend en op feestdagen. De werkzaamheden moeten binnen de volgende tijdsperiode kunnen worden uitgevoerd.

  • werkdagen van 08.00 uur - 20.00 uur
  • weekend en feestdagen van 08.00 uur - 18.00 uur.

Storingen aan de verwarmingsinstallatie buiten het stookseizoen (15 mei tot 15 september) zullen alleen tijdens de normale werkuren zo mogelijk binnen 24 uur na melding worden verholpen. In het weekend en tijdens feestdagen gemelde storingen zullen uiterlijk de werkdag daarop volgend worden verholpen. 

Voor de warmwatervoorziening geldt (voor het hele jaar) dat de gemelde storingen uiterlijk de werkdag daaropvolgend worden verholpen.

Het melden van een reparatieverzoek

U kunt uw reparatieverzoek bij ons indienen via het reparatieformulier. Als het nodig is mailen of bellen we u terug. Het is ook mogelijk om uw reparatieverzoeken telefonisch tussen 8.00 en 10.00 uur, op nummer 0592-26 31 55, of persoonlijk aan de balie aan ons door te geven. Spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantoortijd kunt u ook melden op dit nummer.

Als u lid bent van het "fonds kleine herstellingen" herstellen wij ook voor u de "kleine" reparaties. Welke reparaties dit zijn kunt u hier lezen.