Vergroot/verklein:

Servicemenu
Terug naar nieuwsoverzicht

Verduurzaming van de woningvoorraad (gemiddeld label B)

Geplaatst op: 16 januari 2020

Woningcorporaties hebben in hun energiebeleidsplannen doelen geformuleerd om prestaties te leveren als het gaat om de energetische kwaliteit van het woningbezit (energielabel).

Voor het bestaand woningbezit is tussen Aedes en de corporaties afgesproken dat per 1 januari 2021 het gemiddeld energielabel per corporatie label B dient te zijn. Dit betekent dat de gemiddelde energie index ≤ 1,40 dient te zijn.

Doelstelling behaald

Per 1-01-2020 is de gemiddelde energie index van De Volmacht lager dan 1,40. Dit betekent dat De Volmacht de doelstelling “gemiddeld label B in 2021” reeds heeft behaald.

DeVolmacht | Gasselterweg 24 | 9461 HB Gieten | Tel. 0592 - 26 35 15 | Contact

© Woningstichting De Volmacht 2021 - ontwikkeld door Bright Answers