Vergroot/verklein:

Governance

Woningstichting De Volmacht vindt het belangrijk om open en transparant te zijn, daarom onderschrijft De Volmacht de principes van de Governancecode woningcorporaties. De Governancecode stelt normen voor goed bestuur & toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De directie en de raad van commissarissen (RvC) geven invulling aan de code en leggen verantwoording af over de wijze waarop zij dit doen. 

 

DeVolmacht | Gasselterweg 24 | 9461 HB Gieten | Tel. 0592 - 26 35 15 | Contact

© Woningstichting De Volmacht 2021 - ontwikkeld door Bright Answers