Vergroot/verklein:

Het betalen van de huur

Automatische incasso

De eenvoudigste manier om de huur steeds op tijd te betalen, is het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. Zolang u ervoor zorgt dat de machtiging uitvoerbaar is, zorgt Woningstichting De Volmacht ervoor dat elke maand het juiste bedrag wordt afgeschreven.
Wanneer u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u het bedrag binnen 56 dagen door uw bank terug laten boeken.

 

Betaalt u nog niet automatisch?

Wilt u de verschuldigde huur maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening laten afschrijven? Neem dan contact met ons op.

 

Betalingsproblemen?

Soms kunnen omstandigheden leiden tot problemen bij het betalen van de huur. Als dat het geval is verzoeken wij u zo snel mogelijk hierover contact met ons op te nemen. Verder kunnen wij u meedelen dat het "Stichting Attenta" en de "Gemeentelijke Kredietbank" u hulp en advies kunnen bieden bij financiële problemen.

DeVolmacht | Gasselterweg 24 | 9461 HB Gieten | Tel. 0592 - 26 35 15 | Contact

© Woningstichting De Volmacht 2021 - ontwikkeld door Bright Answers